Privacy verklaring

 

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

 

EIGENHEYM NATUURLIJK WONEN

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Eigenheym. Eigenheym is een handelsnaam van Barabas ontwerp. Eigenheym is  een bedrijf dat zich bezig houdt met de applicatie en verkoop van ecologische en natuurlijke bouwmaterialen zoals verf, leemstuc, olies en wassen en gereedschap. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Eigenheym verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Eigenheym, neem dan gerust contact op!

info@eigenheym.nl | 06 13662451 de Steenmarter 5b | 5622 NJ | Eindhoven
Eigenheym is een handelsnaam van barabas ontwerp
Btw. Nr. NL 1595.13.443 B01 | KVK Nr. 50546414

 

 

DOEL GEGEVENS

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Eigenheym. Deze worden hieronder toegelicht.

 

01. Het plaatsen van een bestelling
Als je als klant een bestelling plaatst bij Eigenheym dan zullen we een aantal geveven van je vragen. Denk hierbij aan je Naam, adres en Woonplaats gegevens. Tevens hebben we je telefoonnummer of e-mail adres nodig om contact met je op te nemen indien er iets is met je bestelling. Tijdens de betaalprocedure zals je betaalgegevens moeten invullen om via I-deal te betalen. Denk hierbij aan je bankrekeningnummer en je NAW gegevens.
De betaalprocedure gebeurt via de payment Collecting Service Provider Sisow.
Voor meer informatie over hun gebruik van je gegevens verwijs ik je naar de website van Sisow. https://www.sisow.nl/News/00017/Sisow_en_de_nieuwe_privacywetgeving

 

02. Het versturen van nieuwsbrieven
Eigenheym stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Eigenheym. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

03. Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Eigenheym via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

04. Analytics
De website van Eigenheym verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.

 

 

ONTVANGERS

De gegevens die Eigenheym ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

01. Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

02. One.com
De e-mail van Eigenheym wordt gehost bij One.com Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van One.com. De website en back-ups van de website worden  ook gehost bij One.com. Gegevens die jij achterlaat op de website van Eigenheym zijn op de servers van One.com opgeslagen.

 

03. Sisow
Betalingen via de webshop vinden worden gedaan via een derde partij. Dit is de Collecting Payment Service Provider Sisow. Dit bedrijf regelt het betalingsverkeer tussen jou als klant en Eigenheym als verkoper. Sisow beheert je naam, adres en bankgegevens.

 

Sisow is door Currence, eigenaar van iDEAL, gecertificeerd als Collecting Payment Service Provider (CPSP). Recent ook als Mandaat Service Provider (MSP), waardoor Sisow ook Incassomachtigingen mag verwerken voor haar klanten.

Als Collecting Payment Service Provider heeft Sisow een vergunning van De Nederlandsche Bank en voldoen zij aan de hoge eisen voor een integere en beheerste bedrijfsvoering.

 

04. Prestashop
De website van Eigenheym is gemaakt met behulp van Prestashop. Prestahop is een module waarmee de website is opgebouw. Gegevens die jij als klant invult d.m.v. het aanmaken van een klantprofiel zijn alleen zichtbaar voor Eigenheym zelf. Wij als bedrijf kunnen je N.A.W. en contactgegevens zien. Deze worden gebruikt om bestellingen te verwerken en te verzenden.

 

OPSLAGPERIODE

 

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Eigenheym, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.


01. Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een

mail te sturen naar info@eigenheym.nl.

 

02. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Eigenheym via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal

drie jaar terug bewaard.

03. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

 

BEVEILIGING

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde

systemen en software.

De persoonsgegevens die door Eigenheym of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Eigenheym. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

 

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die

toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Eigenheym prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Daarnaast is het domein van Eigenheym ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

 

Jouw rechten

01. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Eigenheym vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Eigenheym. Je krijgt dan

een overzicht van jouw gegevens.


02. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door Eigenheym. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

 

03. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Eigenheym opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Eigenheym al jouw gegevens over te dragen

aan de andere partij.

 

04. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Eigenheym vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

 

05. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Eigenheym niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Eigenheym jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@eigenheym.nl onder toezending

van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt.

Het streven is om binnen een week te reageren.

PLICHTEN
Eigenheym verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Eigenheymvia e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

 

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Eigenheym de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Eigenheym met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Eigenheym behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Eigenheym dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Eigenheym te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

 

info@eigenheym.nl
De Steenmarter 5b | 5622 NJ | Eindhoven

 

 

Product added to wishlist
Product added to compare.

Deze site maakt gebruik van cookies. Geen zorgen, we doen er niets raars mee en gaan u niet ongevraagd lastig vallen.